Cơ hội việc làm

Giáo viên

Bạn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui khi vượt qua các rào cản văn hoá và ngôn ngữ để thực hiện các chương trình văn hóa và giao lưu, ngoài việc đứng lớp!

Chuyên viên tư vấn Giáo dục

Bạn sẽ giúp khách hàng lựa chọn được khoá học phù hợp, đồng thời tham vấn cho trung tâm về chiến lược tiếp cận và đáp ứng nhu cầu của họ.

Quản trị viên Trung tâm

Bạn sẽ là điểm liên hệ đầu tiên của khách hàng và quản lí các công việc hành chính của trung tâm, qua đó trở thành cầu nối giữa khách hàng và trung tâm.

Chi tiết về mô tả công việc, vui lòng liên hệ chúng tôi