Đội ngũ giảng dạy chất lượng cao

Giáo viên là linh hồn của hệ thống giáo dục lấy sinh viên làm trọng tâm, đặt sự tiến bộ của sinh viên lên hàng đầu của Direct English. Các giáo viên của chúng tôi giữ vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy và theo dõi tiến độ học tập của học viên.

Các giáo viên nước ngoài sẽ nâng tầm kĩ năng giao tiếp và khả năng ngữ pháp của bạn, và giáo viên bản xứ cho các cấp học Cơ bản sẽ giúp hạn chế những rào cản giao tiếp có thể ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, cũng như phát hiện chính xác các chướng ngại của bạn để đưa ra chiến lược học tập phù hợp nhất.

Làm sao để trở thành giáo viên chất lượng cao của Direct English?